Afspraken

Goede afspraken maken goede vrienden.

Schoolreglement

Op ’t Kantoor proberen wij voor uw kind de best mogelijke zorg te bieden. Daartegenover verwachten wij van onze ouders de nodige betrokkenheid en de inspanningen, op basis van de regels en afspraken in het schoolreglement.

Het schoolreglement van het huidig schooljaar vindt u hier. (PDF)

De wettelijke onderwijsregelgeving vindt u hier. (PDF)

Privacyverklaring leerling. (PDF)

Maximumfactuur

Je kind inschrijven in de school is gratis, zowel in de kleuterschool als lagere school. Materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, worden ook kosteloos aangeboden.

Om het leren meer geïntegreerd te maken, worden in elke klas een aantal leeruitstappen voorzien. Daarnaast gaan de kinderen ook zwemmen, gaan we naar toneel, enz. Die bezoekjes en uitstappen kosten handenvol geld. De kosten daarvoor worden aan onze ouders doorgerekend. De maximumkosten die mogen doorgerekend worden zijn door de Vlaamse Overheid bepaalt. Voor de kleuterschool ligt dat maximumbedrag op €45 , voor de lagere school op €85.

Een overzicht van de onkosten per leerjaar, die onze maximumfactuur bepalen, vindt u hier. (PDF)

Informatieveiligheid en privacy

Informatie en ICT zijn noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. Denken we maar aan de leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen, agenda- en rapportprogramma’s, oefen- en toetssystemen… .

Vaak verwerken deze geautomatiseerde systemen persoonsgegevens (van leerlingen, ouders, lesgevers…) en is de privacywetgeving (AVG) hierop van toepassing.

Algemene beleidstekst omtrent informatieveiligheid en privacy. (PDF)

Toestemming medische gegevens. (PDF)

Toestemming foto’s. (PDF)