School…

Het schoolbestuur, de schoolraad en de scholengemeenschap. Zij vormen samen de hele schoolomkadering. Onmisbare schakels op beleids- en adviserend vlak.

Schoolbestuur

KOBA Noorderkempen VZW
Afgevaardigd bestuurder: Dhr. Kris Peeters
Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen

KOBA staat voor de overkoepelende onderwijsvzw “Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen”. De KOBA-familie bestaat uit 9 regionale schoolbesturen met 130 scholen in het bisdom Antwerpen. “Kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs aanbieden vanuit een christelijk opvoedingsproject”: dat is de missie van elke KOBA-school.

Ons regionaal KOBA-bestuur (KOBA Noorderkempen) ondersteunt onze school op
verschillende beleidsdomeinen zoals bv. bouw, boekhouding, personeelsadministratie en preventie.

Plaatselijk schoolbestuur

Het plaatselijk schoolbestuur (of plaatselijk comité) houdt toezicht op de uitvoering van het beleid. Zij ondersteunen de school en de directie. Iedereen die betrokken is bij de school, kan in het plaatselijk schoolbestuur zetelen.

Voorzitter: Agnes Van Loon

Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van 3 geledingen:

  • De ouders: enkele leden van de ouderraad zetelen ook in de schoolraad.
  • De leerkrachten: jaarlijks wordt één van onze leerkrachten afgevaardigd om in de schoolraad te zetelen.
  • De lokale gemeenschap: enkele ouders die kinderen hadden op onze school en/of een functie hebben in de gemeenschap of het verenigingsleven zetelen in de schoolraad.

De schoolraad blijft op de hoogte van wat er reilt en zeilt op school. De leden van de schoolraad geven advies over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz. De raad komt ongeveer 4 keer per jaar samen.

Voorzitter: Kristel Dries

Scholengemeenschap

Sinds 1 september 2011 behoort onze basisschool tot de scholengemeenschap SvBW (scholengemeenschap vrije basisscholen Wuustwezel). Dit is een samenwerkingsverband tussen de scholen VBS Triangel, VBS Sterbos, Buitengewoon onderwijs Berkenbeek en onze school.

De leiding van de scholengemeenschap is in handen van het Comité van Afgevaardigden van het Schoolbestuur van de Scholengemeenschap (CASS), waarin elk schoolbestuur zetelt met een vertegenwoordiger. De coördinerende directeur van SvBW is Mevr. Wen Van Hees.