Vrijwilligers

Ze vormen de drijvende kracht achter onze school. Zonder de hulp van onze talloze
vrijwilligers zou er simpelweg geen schoolwerking mogelijk zijn.

Refter

De reftermoeders zorgen voor de goede gang van zaken in de refter. Zij helpen de
kleuters bij het eten van de boterhammen. Ze zorgen voor bewaking op de speelplaats.

Ze verdelen in de refter de drank. Ze zorgen voor een goede orde en aangename sfeer in de refter. Onze vaste reftermoeders zijn Gerd, Lut, Hild en Conny.

Klusjes

Onze klusjesman Joos staat vrijwillig in voor alle technische mankementjes. Minstens een halve dag per week is hij op school aan het klussen. De leerkrachten
kunnen met hun technische vragen bij hem terecht.

ICT

Frank is onze hardware-specialist. Hij zorgt voor nieuwe computers en servers, repareert toestellen die stuk zijn, enz. De leerkrachten kunnen met al hun
computervragen bij hem terecht.

Brugfiguren

We werken samen met het Rode Kruis in het brugfiguren-project. Brugfiguren zijn vrijwilligers van het Rode Kruis die op school kinderen komen helpen met hun huiswerk. Zij vormen een enorme meerwaarde in het leerproces van de kinderen. We kunnen rekenen op maar liefst 5 brugfiguren: Annie, Conny, Cil, Wilma en
Lotte.

Ouderraad, schoolraad,….

De verschillende raden bestaan bijna volledig uit vrijwilligers. Zij maken tijd vrij om mee na te denken over onze school, om de schoolactiviteiten uit te werken, enz.

Ouders van (ex-)leerlingen

Tijdens de grote schoolactiviteiten (restaurantdag, familiedag,…) kunnen wij steeds
rekenen op de vrijwillige hulp van vele ouders van (ex-)leerlingen. Zonder hen zouden die activiteiten niet mogelijk zijn.