Opvoedingsproject

Ieder kind is uniek met eigen talenten en passies, met een eigen achtergrond en mogelijkheden.
Die eigenheid vormt de basis voor onze werking.

Algemeen

Wij zijn een katholieke school, die pedagogisch, didactisch goed onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding wil aanbieden. Als school hebben we aandacht voor de samenleving waarin de leerlingen opgroeien en zoeken we daarin onze plaats. Als dialoogschool kiezen we bewust voor onze christelijke identiteit maar met een groot respect en openheid voor andere culturen en levensbeschouwingen.

In de godsdienstlessen, die voor alle leerlingen verplicht zijn, komt de
christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen.

Zoals de natuur het ons leert, wie zei dat ook weer:
lucht en zon zijn van iedereen.
De gelijkheid van “er is voor ieder van jullie evenveel regen”,
groeien jullie maar, planten.
En de prachtige ongelijkheid die dat oplevert.

(Herman de Coninck)

Als school, dragen we ons eigen opvoedingsproject naar buiten. Graag delen we met jullie de waarden die wij belangrijk vinden, de waarden die we als basis voor ons onderwijs kozen, waar wij voor willen gaan en staan. U mag van ons verwachten dat wij ons voor de volle 100 % zullen inzetten om deze waarden na te streven.

De volledige tekst van ons opvoedingsproject vindt u hier: folder (PDF).