Je kind naar ‘t Kantoor.

U wil vanzelfsprekend het allerbeste voor uw zoon/dochter. De keuze van de school is daarin een belangrijke factor.
Hieronder vindt u overzicht met enkele praktische vragen en antwoorden m.b.t. tot de inschrijving.
U kan hier ook een afspraak maken voor een kennismakend gesprek.

Praktische vragen & antwoorden

1. Wanneer mag mijn kind naar school komen?

Uw kind mag naar school komen vanaf de eerste instapdatum nadat het kind 2 jaar en 6 maanden is geworden. Een kleuter die 2 jaar en 6 maanden wordt op een instapdatum, kan vanaf die dag effectief naar school komen.

2. Welke instapdata gelden in de school?

Er zijn elk schooljaar zeven instapdata, namelijk de eerste schooldag na elke vakantieperiode, de eerste schooldag van februari en de maandag na hemelvaartdag.

3. Mag ik mijn kind al inschrijven in een school vooraleer het effectief naar school mag gaan?

In principe mag u uw kind al aanmelden in een school laten vanaf 01 september van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin effectief naar school mag gaan. De inschrijvingen starten vanaf 1 maart.

4. Is er altijd plaats of is er een wachtlijst?

Op onze school is er geen wachtlijst. Alle kinderen kunnen in principe starten op onze school. Als je zeker weet dat je kindje gaat school lopen op onze school, laat je dit best weten aan de school. Dit is er echter geen verplichting.

We hebben wel een maximumcapaciteit bepaald voor kleuters, lagere school en anderstalige nieuwkomers. Op onze school kunnen 78 kleuters naar school gaan. In de lagere zijn dit 156 leerlingen en 9 anderstalige nieuwkomers. Broertjes, zusjes en kinderen van het personeel hebben voorrang.

5. Moet ik mijn kind (volledige dagen) naar school laten gaan als het ingeschreven is?

Als u uw kind ingeschreven hebt, moet het niet effectief naar school komen. Kleuters vallen niet onder de leerplicht en moeten dus niet elke dag of de volledige dag aanwezig zijn. Het is ook belangrijk dat uw kind klaar is om naar school te gaan.  Er zijn verschillende factoren die maken dat een peuter sommige dagen of halve dagen niet naar school komt. Bijvoorbeeld: slapen, zelfredzaamheid, … .

Of uw kind een volledige of halve dag naar school komt is afhankelijk van wat het kind zelf aankan en van de gezinsomstandigheden.

6. Waarom is het belangrijk dat ik mijn kleuter toch naar school laat gaan?

Uw zoon of dochter naar de kleuterschool laten gaan is heel belangrijk. De juffen werken aan de veelzijdige ontwikkeling van de kinderen en stimuleren de ontwikkeling, zodat uw kindje ook een goede start kan nemen in de lagere school.

Probeer uw kind met regelmaat naar school te laten komen. Zo hoeft het zich niet telkens opnieuw aan te passen aan het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.

7. Hoe gebeurt een inschrijving in de school concreet?

Inschrijvingen kunnen op verschillende momenten gebeuren. Als je zeker bent van de schoolkeuze, dan maak je best een afspraak met de directie (telefoon of email).

  Je kan inschrijven:

 • – op schooldagen,
 • – in de zomervakantie (eerste week van juli en laatste week van augustus, na telefonische afspraak)
  De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document, dit kan zijn:

 • – SIS kaart en
 • – een uittreksel uit de geboorteakte of
 • – het trouwboekje van de ouders of
 • – de identiteitskaart van het kind of
 • – het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of
 • – de reispas voor vreemdelingen

Je krijgt een schoolreglement, het opvoedingsproject en een informatiebrochure. Bij de inschrijving verklaar je je akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project. Vervolgens wordt een inschrijvingsformulier ingevuld (naam, adres, telefoonnummers, medische informatie…). In de infobrochure die je nog meekrijgt, vind je vooral praktische informatie over de werking van de school.

8. Moet ik inschrijvingsgeld betalen?

De toegang tot het basisonderwijs is gratis. Er moet geen inschrijvingsgeld betaald worden. Dat wil niet zeggen dat u nooit iets zal moeten betalen voor uw schoolgaande kind. De school mag kosten voor zowel noodzakelijke als niet-verplichte uitgaven aanrekenen, maar ze moeten daarbij rekening houden met een vastgelegde maximumfactuur. Bij inschrijving en bij het begin van elk schooljaar wordt een maximale kostenlijst meegegeven. Deze vindt u als bijlage in het schoolreglement.

9. Kunnen wij vooraf al eens kennismaken met de juf en mogen we vooraf het klasje al eens zien?

Telkens op maandagvoormiddag (van 10.30 tot 12u )voor elke instapdatum mogen de kleuters die voor de eerste keer naar school gaan een kijkje komen nemen in hun klasje. Uw kleuter mag dan al eens komen spelen. De ouders kunnen kijken hoe het er in de klas aan toe gaat en kunnen de juf beter leren kennen.

Indien gewenst, krijgt u van de directie ook een rondleiding in de school. Als uw kind vooraf ingeschreven is, krijgt u een persoonlijke uitnodiging voor de kijkdag.

Afspraak maken